Witamy Państwa bardzo serdecznie i życzymy miłego pobytu. Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w naszym domu. Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli spokojnie skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego wypoczynku.

1.Doba hotelowa:
Pokoje wynajmowane są na doby. Doba zaczyna się o godz. 15.00 a kończy o godz. 10.00 dnia następnego.

2.Opłaty:
Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenie tożsamości, należy okazać dokument z fotografią.
Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierane są gotówką w dniu przyjazdu. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w zarezerwowanym przez Państwa terminie, z przyczyn niezależnych od nas, pobrana za pobyt należność nie podlega zwrotowi.

3.Cisza Nocna:
Prosimy o zachowanie ciszy od 22:00 do 7:00 rano. Osoby odwiedzające, nie zameldowane w naszym domu, mogą przebywać gościnnie od godz.7.00 do godz.22.00, po uprzednim powiadomieniu właścicieli domu. Zachowanie gości i osób korzystających z naszych usług, nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

4.Klucze:
Każdy z Państwa otrzymuje z kluczem do pokoju również klucz do wejścia głównego. Prosimy o zamykanie za sobą drzwi wejściowych.
Zabrania się przekazania pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który została uiszczona należna za pobyt opłata .

5.Pokoje i czystość:
W momencie, gdy otrzymujecie Państwo od nas klucz do pokoju, stajecie się gospodarzami tego pokoju. Prosimy o zachowanie porządku i czystości .
Na życzenie pokój może zostać posprzątany, w tym celu należy uzgodnić tę usługę z właścicielem.

6.Wyposażenie:
Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa, w pokojach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną nie stanowiących wyposażenia tych pokoi.

7.Palenie tytoniu oraz wprowadzanie zwierząt.
Ze względu na komfort Państwa oraz naszych obecnych i przyszłych Gości, w obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Popielniczki znajdują się na zewnątrz budynku.

Zwierząt niestety nie przyjmujemy. Prosimy również o nie wprowadzanie żadnych zwierząt na teren domu i posesji.

8. Odpowiedzialność materialna:
Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się w obiekcie, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości. W przypadku zagubienia kluczy, koszt dorobienia kompletu wynosi 30zł. Gość powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Prosimy o nie dokonywanie napraw we własnym zakresie.

9. Prawa i obowiązki właściciela obiektu:
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz rzeczy wartościowe bądź pieniądze, pozostawione przez Gościa w pokoju.
Właściciel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin lub wyrządził szkodę w mieniu obiektu bądź gości albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających na terenie obiektu lub w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości .
Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem (pokoje gościnne).
Właściciel ma obowiązek zapewnić profesjonalną i uprzejmą obsługę, warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu, zachowania tajemnicy informacji o gościu oraz sprawność urządzeń technicznych.
Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać właścicielowi obiektu.

Dziękujemy za uwagę i życzymy Państwu miłego pobytu.